Obchodní podmínky

Objednávky

Objednávka je prodávajícím přijata písemně, faxem, poštou, e-mailem, telefonicky a případně ústně při osobním kontaktu se zákazníkem. U zboží, které je na objednání, budou upřesněny dodací podmínky vždy podle aktuální situace, min.množství takto objednaného zboží je 5bm. Objednávka musí obsahovat přesný název firmy či organizace, IČO kupujícího, přesnou identifikaci zboží či služby a požadovaný termín dodání, kontaktní osobu. 

 

Způsob dodání

Splněním dodávky se rozumí jeho převzetí kupujícím nebo jím pověřeným zástupcem v místě určení dodávky oproti podpisu dodacího nebo přepravního listu či faktury.

 

Ceny zboží

Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem prodávajícho a jsou uváděny bez DPH, s uvedením orientační výše ceny včetně DPH za jednotlivou položku. Uvedené ceny neobsahují přepravní náklady (viz Dodací podmínky - ceník), zboží je dodáváno ex works SunShield fólie, Rumiště 10, 602 00 Brno nebo z místa výroby. Cena za přepravu bude se zákazníkem v případě potřeby konzultována. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.

 

Platební podmínky

Úhrada je kupujícím prováděna v hotovosti při převzetí zboží nebo předem na základě zálhové faktury. Ve výjimečných případech může kupující žádat o provedení platby na základě faktury s určenou lhůtou splatnosti. Lhůtou splatnosti se rozumí maximální počet dní, ve kterých je úhrada za zboží převedena účet prodávajího.
 Pro případ prodlení s placením kupní ceny za zboží je kupující povinen bez zbytečnyých odkladů uhradit úrok z prodlení ve výši 60 % ročně. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího až po úplném uhrazení fakturované částky za zboží. Pokud po opakovaném upozornění nedojde ze strany kupujícího k úhradě, je povinen zboží v původním stavu a obalu vrátit zpět prodávajícímu.
 

Reklamace vadného zboží

Kupující je povinen při převzetí překontrolovat úplnost dodávky a na případné rozdíly ihned upozornit. Převzetím zboží kupující potvrzuje úplnost objednávky. Kupující má nárok reklamovat zboží, které prokazatelně nesplňuje technické či kvalitativní parametry uváděné prodávajícím. Kupující musí reklamaci uplatnit neprodleně po zjištění závady, a to písemnou formou, a neprodleně podklady k reklamaci doručit či předat prodávajícímu. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: odůvodnění reklamace, průkazný vzorek vadného zboží a doklady o převzetí zboží. Prodávající se zavazuje vyjádřit k uplatněné reklamaci bez zbytečných odkladů. V případě oprávněné reklamace se nevztahují na vady vzniklé v důsledku neodborné manipulace nebo použití. Všechny zásilky od pradávajícího jsou během přepravy ke kupujícímu pojištěny do výše 50.000,- Kč. Škody způsobené během přepravy jsou tudíž do této výše hrazeny z tohoto pojištění.

U okenních fólií (i stejného typu se shodným označením) může dojít k mírnému rozdílu v odstínu fólie. Doporučuje se u instalací, kde dochází k napojování fólie, instalovat fólii pouze z jedné role. I v tomto případě je nutné hlídat a aplikovat k sobě vždy stejnou stranu fólie tak, jak se odvíjí z role, tedy pravá strana ke straně pravé a levá ke straně levé po sobě jdoucích.

 

Záruka, školení a pozáruční servis

Na produkty z naší nabídky poskytujeme záruku 24 měsíců. V případě, že dodavatel nebo výrobce produktu poskytne záruku v jiné délce, poskytujeme záruku ve stejné době trvání jako výrobce. Po dobu záruky provádíme u technologií záruční servis zdarma. Při nákupu technologií poskytujeme zdarma také zaškolení obsluhy a práce se spotřebním materiálem. Pozáruční servis poskytujeme dle dohody a vašich potřeb. Za pozáruční servisní zásah nebo další vyžádané školení našeho technika či obchodníka je účtováno 700,- Kč bez DPH za hodinu práce + dopravné 10,- Kč bez DPH za km.


Pojištění

Naše společnost je pojištěna u pojišťovny Uniqa na škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění za svěřené věci v rámci realizace zakázek v celkové hodnotě 2.000.000,- Kč.


Certifikace ISO

Naše společnost je certifikována a udržuje systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009.
 

Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné datem vyhlášení prodejcem a plně nahrazují předchozí změny. Změny obchodních podmínek jsou možné pouze s písemným souhlasem prodávajícího. Pokud se jakákoli část obhodních podmínek stane z jakýchkoli důvodů právně neúčinná, netýká se to částí zbývajících. Místo jurisdikce je určeno sídlem prodávajícího.
 

Jak Vám zboží dodáme?
 

Osobní odběr

Požadované a objednané zboží si můžete po telefonickém potvrzení osobně vyzvednout na adrese naší provozovny: SunShield fólie, Rumiště 10, 602 00 Brno.

Zaslání poštou

Především zboží menších rozměrů Váým rádi zašleme také poštou. Rozměr zásilky je omezen na ochrannou obálku formátu A5. Za tuto službu Vám bude účtován poplatek ve výši 50,- Kč bez DPH.
 
Malý balík, do 1 kg, zásilka nesmí přesahovat v součtu tří stran 75 cm   75,- Kč
Standardní balík, do 50 kg   120,- Kč
Přepravní obal na bezpečnostní fólii, po domluvě vratný 150,- Kč
Dobírka 30,- Kč
Paletová přeprava - nadrozměrná zásilka   cena na vyžádání


Přestože se vždy snažíme vaší objednávku zabalit do jednoho balíku a ušetřit tak vaše finanční  prostředky, nelze toho docílit vždy. Především charakter objednaného zboží ovlivňuje velikost či konečný počet balíků.

Doručení nestandardních nebo nadměrných zásilek ČR - paletová přeprava Některé zboží nelze kvůli jeho hmotnosti nebo rozměrům dopravit na vámi určené místo pomocí standardní přepravní služby. Pro tyto účely je nutné zabezpečit nestandardní přepravu. Cena za nadměrných zásilek se sjednává individuálně.
Dle podmínek přepravce se individuální cena přepravy určuje u zásilek, které přesahují hmotnost 50 kg, popř. maximální rozměry (V x Š x D) 80 x 60 x 200 cm.

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný…

Přihlášení

Kontakt

www.samolepicifolie.eu SunShield
Adresa: Rumiště 10,
60200 Brno
Telefon: 606 401 649
E-mail: sunshield@centrum.cz
IČ: 696 47 461
 
SunShield fólie na Firmy.cz